top of page
toplu 3_bw-min.jpg

Avukat

Volkan ÖZTEPE

Volkan ÖZTEPE

Eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2003 yılında mezun olarak başarı ile tamamlamıştır. Yasal stajını tamamlamasının ardından 2004 yılında Ankara Barosu'na kaydolarak avukatlık mesleğine başlamış, farklı hukuk alanlarında faaliyet gösteren hukuk bürolarında avukat ve yönetici avukat pozisyonlarında çalışmalarına devam etmiştir. 2010 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu hukuk bürosunda Türkiye'nin önde gelen şirketleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, şirketler hukuku, icra iflas hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Av. Volkan ÖZTEPE Vira Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden başarı ile mezun olarak tamamladı. Eğitimini tamamlamasının hemen ardından lisansüstü eğitimini Başkent Üniversitesi'nde özel hukuk alanında yapmıştır ve eğitim sürecinde çeşitli konularda sayısız akademik çalışmalara katkı sağlamıştır. Dünyanın en köklü üniversitelerinden olan University of Cambridge'de hukuk ingilizcesi eğitimi almış ve akabinde TOLES belgesi almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında University of Florida' da hukuk ingilizcesine yönelik çeşitli eğitimlere katılmış ve bu eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamıştır.  Ceza Hukukuna ayrı bir ilgisi olan Av. Alper İÇİNGİR kamuoyunun yakından takip ettiği ceza davalarında büyük başarılar elde etmiştir. Tüm bunların yanında şirketler hukuku, ticaret hukuku, aile hukuku, iş hukuku vb. alanlarda da uzmanlaşmıştır. Av. Alper İÇİNGİR Vira Avukatlık ve Danışmanlık bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Avukat

Alper İÇİNGİR

Alper İçingir

Avukat

 Nisan AKGÜL

Eğitimini Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden başarı ile mezun olarak tamamladı. Yasal avukatlık stajını aile hukuku, tazminat hukuku, icra ve iflas hukuku, şirketler hukuku, ceza hukuku ve iş hukuku alanlarında uzmanlaşarak bitirdi. Farklı dallarda faaliyet gösteren birçok hukuk bürosu ile iş birliği yaparak çeşitli alanlarda tecrübe kazanan av. Nisan Akgül şu an Vira Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde çalışmalarını Aile hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, sosyal sigortalar hukuku, icra ve iflas hukuku vb. Alanlarda genişleterek sürdürmektedir. Ayrıca 2017 yılında hukuka felsefi ve sosyolojik bakışlar-viii sempozyumuna konuşmacı olarak katılım sağlamış olup, literatüre olan ilgisi neticesinde çeşitli makaleler yazmış ve  İstanbul Barosu Dergisinde makalesi yayımlanmıştır.

Nisan Akgül
Zeynep Divitçioğlu

Eğitimini Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden başarı ile mezun olarak tamamladı. Yasal avukatlık stajını sigorta hukuku, tazminat hukuku, icra ve iflas hukuku ile iş hukuku alanlarında uzmanlaşarak bitirdi. Çok birimli hukuk bürolarında yönetici avukat olarak da görev yapan Av. Zeynep Divitçioğlu şu an Vira Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde çalışmalarını Sigorta hukuku, iş hukuku, aile hukuku, tazminat hukuku vb. Alanlarda genişleterek sürdürmektedir.

Avukat

Zeynep DİVİTÇİOGLU

bottom of page